Hunlar ve Göçmenler, Roma İmparatorluğu Sınırında İşbirliği Yapmış Olabilirler Mi?

5. yüzyıl mezarlığından gelen kemiklerdeki ve dişlerdeki izotopların analizi, Roma İmparatorluğu sınırında göçebe Hun ve Pannon göçmenlerinin birbirine karışmış olabileceği olasılığını güçlendiriyor.

Bu yüzden tarihçiler, Hunlar ve diğer göçmenlerin, beşinci yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun kıyısındaki yerleşim yerlerine saldırmak için iş birliği yaptığını söylüyorlar.
Bununla birlikte arkeolojik bulgular, bu gruplar arasında hibridite düzeyinin yüksek olduğunu gösteriyor ve göçebe ve yerleşimciler arasında daha karmaşık ilişkilerin oluşmuş olabileceğini gösteriyor.
Devamı hakkındaHunlar ve Göçmenler, Roma İmparatorluğu Sınırında İşbirliği Yapmış Olabilirler Mi?

Portekiz’de 400.000 Yıllık İnsan Kafatası

Uluslararası bir araştırma ekibi, Portekiz’in en eski fosil insan kranyumunu keşfetti Bu keşif insanın evrimi konusunda ve Avrupa’daki orta pleistosen insanının kökenine ilişkin çok önemli bir buluş.

Portekiz’in Aroeira mağarasında keşfedilen kafatası 400.000 yıl öncesine tarihlendirilmiştir. Bu da onu, Orta Pleistosen çağında Avrupa’da şimdiye kadar bilinen en eski insan fosili yapıyor.
Binghamton Universitesi’nden araştırmaya katılan Prof. Rolf Quam; “Aroeira kafatası Portekiz’de şimdiye kadar bulunan en eski insan fosilidir ve İspanya, Fransa ve İtalya’daki aynı dönemden itibaren diğer fosiller ile bazı özellikleri paylaşmaktadır. Aroeria kafatası, insan popülasyonlarının bu dönemdeki insan fosil kayıtlarındaki anatomik çeşitliliğini artırdı; bu da, farklı popülasyonların, farklı özellik kombinasyonlarını gösterdiğini gösteriyor.” şeklinde açıklama yaptı.
Devamı hakkındaPortekiz’de 400.000 Yıllık İnsan Kafatası

İskitler nereden geldi?

Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi antropolojistleri, Orta Asya’dan Kuzey Karadeniz’e göçen nüfusla yerel nüfusun gen havuzunu incelemişler. Araştırma sonuçları American Journal of Physical Anthropology dergisinde yayınlandı.

Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde önde gelen araştırmacılardan Alla Movsesyan konuyla ilgili şunları söylüyor: “Günümüzde İskitlerin kökeni konusunda iki temel hipotez var. Birincisine göre işgalciler Orta Asya’dan Kuzey Karadeniz bölgesine geldi ve yerel Hint-Avrupa nüfusu onlar tarafından asimile edildi. Ve ikinci hipotezden de anlaşılacağı gibi, İskitler genetik olarak Srubnaya kültürünün tarihi nüfusuyla bağlantılıydı.
Devamı hakkındaİskitler nereden geldi?