Lekythos

Bunlar yağ şişeleridir. Bu kaplar evlenmeden ölen erkeklerin vücutlarına kutsal yağ sürmek için kullanılır, ayrıca mezarlarda çok sayıda ele geçer. En erken örnekleri İ.Ö. 700 kadar gider. İÖ. Erken 6. yy da oval gövdelidir, hydria ya da bir Amphora’ya benzer. İ.Ö. 6. yüzyıla doğru omuzlu örnekler ortaya çıkar. Bu form kaideye doğru incelir. Silindirik formlar ilk kez İ.Ö. 6. yy 3. çeyreğinde görülür ve İ.Ö. 5. yy da çok yaygınlaşır. Beyaz zeminli silindirik formlar cenazelerde kullanılırdı. İ.Ö. geç 5. yy da üretilen çok büyük boyutlu lekythoslar mezar taşı olarak kullanılmıştır. Lekythos lar kendi içinde farklı gruplara ayrılır.
Devamı hakkındaLekythos

Skyphos

Myken etkili olan erken Skyphos’lar bütün Geometrik Dönem boyunca görülürler. Atinalılar tarafından M.Ö. 6 – 4 yy arasında kullanılan en yaygın içki kabıdır. Form bu dönem boyunca diğer formlar üzerinde hakim bir formdur. Hatta Kylix formu Skyphos kadar popüler olamamıştır. Atina’da kullanıldığı dönemlerin çoğunda değişmez büyük içki kaplarıdır. Gövdeye göre küçük kulplara sahiptir. Bunlar taşıma amaçlı değildir, kap kulplarından değil gövdesinden tutularak kullanılırdı. Skyphos’ların yaygın olarak kullanılan tiplerinde kulplar ilk önce çan şeklinde, daha sonra at nalı şeklinde ve en son da üçgen şeklinde bir form alırlar. M.Ö. 4. yy içinde ayak küçük ve değişkendir. Gövdenin alt kısmı sanki tutmak için bir ayak gibi yapılır. Skyphos kendi içinde farklı tiplere ayrılırlar.
Devamı hakkındaSkyphos

Kalyx Cup

Kadeh ve kase formlu olanlar hariç Kantharos ve Cup Kantharos’ların birleşmesinden meydana gelir. İçbükey kavisli üst gövdeye ve yuvarlak alt gövdeye sahiptir. Bunlar ayaksız ve kulpsuzdurlar. Merkezdeki çıkıntıdan dolayı Phiale’ye benzerler. Bu forma Kalyx Cup denir. Sığ gövdeli Phiale’ler ile kesin bir bağlantısı yoktur, bu daha derindir. Daha sığ olanların karakteristik özelliği olan yatay ve dikey yivler açısından benzerlik gösterir. Gövdenin içinde plastik bir baş yer alır. Bu İ.Ö.5. yy Phialeleri ile paralel bir özelliktir. İ.Ö. 4. yy Kalyx Cup gibi aynı forma sahip İ.Ö. 5. yy kaseleri Akhaemenid kaplarında görülür.
Devamı hakkındaKalyx Cup

Kalathos

Küçük açık kaplardır. Ayrıca dar ağızlı şişeler için tıpa olarak da kullanılır. Düz dipli, konik gövdelidirler, ağzın dış yüzü düz olarak profillendirilir. Gövdenin dış yüzü ve alt her zaman rezerve bırakılır. İç yüzü firnislidir. Ağzın dış yüzü ya firnislidir ya da kırmızı ek boya ile boyanır. Sadece iki örnek kaidelidir. Ele geçen örnekler İ.Ö. 7. yüzyıldan İ.Ö. 6. yüzyıla kadar devam eder. Dönem için formlarda sadece küçük değişiklikler görülür. Küçük, basit şekil ve kalın cidarlı olanlar İ.Ö. 6. yüzyılın ortasından ileriye gitmez.
Devamı hakkındaKalathos

Phiale

Phiale ortası delik sığ bir kasedir. Onun yaygın kullanımının dışında seremonilerde bir libasyon kabı olarak kullanılır. Ayrıca içki kabı olarak da kullanılır, böylece birçok dönemde görülür. Genellikle gümüş, bronz, daha nadir olarak altından yapılır, pişmiş toprak örnekleri de vardır, ancak bunlar yaygın değildir. Attika örnekleri genellikle çok renkli ve minyatürdürler. Fakat az sayıda siyah firnisli olanları da vardır. Siyah firnisli örnekler genellikle İ.Ö. 6. yüzyıldan İ.Ö. 4. yüzyıla kadar tarihlenir. İ.Ö. 4. yy Calyx Cup formuna benzer.
Devamı hakkındaPhiale

Olpe

Bu form siyah figürlü oinokholerin en eskisidir, İ.Ö. 6. yy sonunda üretilmeye başlar. Kırmızı figürlü örnekleri yoktur. Şarap servis etmek için kullanılmıştır. Erken örnekleri geç örneklerine göre daha uzundur. Geç örnekler daha küçük testilerdir. Geç örnekleri kendi içinde 3 gruba ayrılır:
Devamı hakkındaOlpe