Mısır’da Neolitik Döneme Ait Ritüel Görüntüleri Bulundu

Bonn Üniversitesi’nden araştırmacılar, Aswan yakınlarındaki nekropolde MÖ: 4. binyıla tarihlenen kaya kabartmaları buldu.

Antik Mısır’ın neolitik dönemine ışık tutabilecek bir keşif olan kabartamlarda küçük noktalar halinde şamanik betimler ve av sahnesi işlenmiş.
Qubbet el-Hawa’da 100 yılı aşkındır devam eden kazılarda seksenden fazla mezarlık bulunmuştur.

Bonn Üniversitesi’nden Elmar Edel 1959’dan 1984’e kadar nekropolisi araştırdı ve belgeledi.
Bonn’daki Mısır Müzesindeki eserlerin büyük çoğunluğu bu alandaki çalışmalardan geliyor.
Devamı hakkındaMısır’da Neolitik Döneme Ait Ritüel Görüntüleri Bulundu

Bilgisayar, internet ve teknoloji dünyasından artan zamanlarında arkeolog. “Işık Ülkesi”nde doğdu, Karia’da yaşıyor.

Neolitik Çağ’ın Başlangıcına İlişkin Görüşler

Neolitik kelimesi, Neos (yeni) ve Lithos (taş) sözcüklerinden türetilmiştir. Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı, Cilalı Taş Çağı), adı ise taş aletlerin yapımındaki gelişmelere dayanmaktadır. Ancak bu dönemin en önemli özelliği insanların yerleşik köy yaşamına ve avcı-toplayıcı yaşam tarzından tarım ve hayvancılık ekonomisine geçmeleridir. Bu gelişmelere bağlı olarak nüfus artmış, mesleki uzmanlaşma, işbölümü, mülkiyet ve aile kavramları ortaya çıkmıştır. Tüm bu ekonomik ve sosyal değişiklikler günümüz uygarlığını oluşturan ilk ve en önemli aşamalardır.
Devamı hakkındaNeolitik Çağ’ın Başlangıcına İlişkin Görüşler

Mezolitik Çağ

IV. zamanın son buzul devrinde Avrupa’nın kuzeyindeki buzulların erimesiyle (würm buzulu) deniz seviyeleri yükselmiş, hâkim rüzgar yönlerini belirleyen alçak ve yüksek basınç merkezleri de yer değiştirmiştir. Buna bağlı olarak yağışlar artmıştır. Würm buzlunun erimesiyle Pleistosen Dönem sona ermiş ve IV. Zamanın ikinci bölümü olan bugün yaşamakta olduğumuz Holosen Dönem başlamıştır. Bitki örtüsü, hayvan toplulukları ve insanoğlu bu köklü ekolojik değişikliklere uyum sağlamıştır. İnsanoğlu kendine uygun yeni bir yaşam ve beslenme düzeni sağlama yolunda adımlar atmaya başladığı yeni bir döneme girmiştir.
Devamı hakkındaMezolitik Çağ

Kazıyıcılar (Tipoloji)

Orta Paleolitik Çağ’dan itibaren görülen en yaygın alet tiplerinden biri olup iki ana gruba ayrılırlar: “ön kazıyıcılar” ve “yan kazıyıcılar”.

 

Ön kazıyıcılar

 

  

Dışbükey ön kazıyıcı

Ön kısmı işlenmiş olup dışbükey biçime sahiptir.

Devamı hakkındaKazıyıcılar (Tipoloji)

Acheulean Aletler (Alt Paleolitik Çağ)

Acheulean aletler adını 1847’de ilk keşfedildikleri yer olan Fransa’daki Somme Nehri yakınındaki St. Acheul’den alır.

Acheulean aletlerin modern insana daha yakın olan Homo erectus tarafından üretildiği kabul edilir. Homo ergaster ile ilişkilendirenler de vardır.

Güney Afrika’dan Kuzey Avrupa’ya ve Batı Avrupa’dan Hindistan’a kadar geniş bir alanda yayılmış olan Acheulean aletler sadece en geniş alanda bulunan aletler değil aynı zamanda bir milyon yıldan fazla olmak üzere en uzun süre kullanılan aletlerdir. Bilinen en erken Acheulean aletler Afrika’dan ele geçmiş olup 1,6 milyon yıl önceye tarihlenmiştir. Kullanımları çok amaçlıdır: kesme/doğrama, avda yakalanan hayvanın derisini yüzde, toprağı kazma, ağaç ya da diğer bitkisel maddeleri kesmek. Balta, kesici ve kazıyıcı olarak iş görürler.
Devamı hakkındaAcheulean Aletler (Alt Paleolitik Çağ)