Mısır’da Neolitik Döneme Ait Ritüel Görüntüleri Bulundu

Bonn Üniversitesi’nden araştırmacılar, Aswan yakınlarındaki nekropolde MÖ: 4. binyıla tarihlenen kaya kabartmaları buldu.

Antik Mısır’ın neolitik dönemine ışık tutabilecek bir keşif olan kabartamlarda küçük noktalar halinde şamanik betimler ve av sahnesi işlenmiş.
Qubbet el-Hawa’da 100 yılı aşkındır devam eden kazılarda seksenden fazla mezarlık bulunmuştur.

Bonn Üniversitesi’nden Elmar Edel 1959’dan 1984’e kadar nekropolisi araştırdı ve belgeledi.
Bonn’daki Mısır Müzesindeki eserlerin büyük çoğunluğu bu alandaki çalışmalardan geliyor.
Devamı hakkındaMısır’da Neolitik Döneme Ait Ritüel Görüntüleri Bulundu

Bilgisayar, internet ve teknoloji dünyasından artan zamanlarında arkeolog. “Işık Ülkesi”nde doğdu, Karia’da yaşıyor.

Neolitik Çağ’ın Başlangıcına İlişkin Görüşler

Neolitik kelimesi, Neos (yeni) ve Lithos (taş) sözcüklerinden türetilmiştir. Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı, Cilalı Taş Çağı), adı ise taş aletlerin yapımındaki gelişmelere dayanmaktadır. Ancak bu dönemin en önemli özelliği insanların yerleşik köy yaşamına ve avcı-toplayıcı yaşam tarzından tarım ve hayvancılık ekonomisine geçmeleridir. Bu gelişmelere bağlı olarak nüfus artmış, mesleki uzmanlaşma, işbölümü, mülkiyet ve aile kavramları ortaya çıkmıştır. Tüm bu ekonomik ve sosyal değişiklikler günümüz uygarlığını oluşturan ilk ve en önemli aşamalardır.
Devamı hakkındaNeolitik Çağ’ın Başlangıcına İlişkin Görüşler