Wiltshire’da Antik ‘Ölüler Evi’ Keşfedildi

Wiltshire’de, Reading Üniversitesi’ne bağlı arkeologlar ve öğrenciler tarafından 5.000 yıl öncesine dayanan bir ‘Ölüler Evi’ keşfedildi. Bu “Ölüler Evi” Stonehenge ve Avebury’de yaşayanların atalarını içerebilir.

Pewsey Vale’deki üniversitenin Arkeoloji Saha Okulunun öğrencileri, personeli ve gönüllülerin desteğiyle, Cat’s Brain olarak bilinen bir yerdeki höyüğünün yeri araştırıldı.

Marden Henge’den 1.000 yıl öncesine ait olan anıtta, M.Ö. 3.600 yıllarına ait insan kalıntıları gömülmüş olabilir. Anıt hava fotoğrafçılığı ile ilk kez tespit edildi ve jeofizik görüntülerle saptandı.

Arkeoloji Saha Okulu Direktörü Dr. Jim Leary, anıtta Stonehenge civarında yaşayanların atalarının gömülü olabileceğini söylüyor.
Devamı hakkındaWiltshire’da Antik ‘Ölüler Evi’ Keşfedildi

Göbeklitepe’de İnsan Kemikleri ve Oyulmuş Kafatasları Bulundu

Göbeklitepe’de kazı çalışmaları sırasında parçalanmış halde insan kemiklerine ulaşıldı. Bunlar arasında, üzerinde izler ve delikler bulunan kafatası parçaları da bulunuyor. Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Julia Gresky, Göbeklitepe’de bulunan bu 3 kafatası parçasının dünyada bilinen ilk oyulmuş kafatasları olabileceğini düşünüyor.

Amerikan Bilimsel Gelişme Birliği (American Association for the Advancement of Science) tarafından hazırlanan Science Advances’da yayınlanan makalede, bölgede bulunan 3 yetişkin kafatası parçası üzerinde yapılan incelemelerde, bu insanların ilk önce derisinin yüzülüp üzerindeki etlerinden arındırıldığı; ardından da kemiklere çakmak taşıyla oyuklar açıldığı tespit edildi. Kafa tasını etlerinden ayırma sırasında kasların kemiğe bağlandığı yerlerde kemikler üzerinde kazımadan kaynaklanan çok sayıda çizik bulunuyor. Bölgede çalışan bilim insanları bu yöntemin bir çeşit kutsama töreni olduğunu düşünüyor.
Devamı hakkındaGöbeklitepe’de İnsan Kemikleri ve Oyulmuş Kafatasları Bulundu

Avebury’nin Altında Gizli Bir Alan Mı Var?

Arkeologlar dünyaca ünlü Avebury taş dairesinin altında ‘gizli bir alan’ keşfediyor

Yeni arkeolojik araştırmalar, Dünya Mirası Alanının kalbinde benzersiz kare megalitik anıt ortaya koyuyor.

Leicester Üniversitesinde Arkeoloji ve Eski Çağ Tarihi Bölümü Arkeoloji Akademik Direktörü ve Okuyucu Dr. Mark Gillings, “Araştırmamız dünyaca ünlü Avebury taş dairesinde daha önce bilinmeyen megalitleri ortaya çıkardı. 17. ve 18. yüzyıllar boyunca muhtemelen tahrip edilen diğerlerinin konumlarıyla birlikte, daha sonra gizlenip gömülmüş bir dizi tarih öncesi taş tespit ettik ve haritalandık. Bunlar, Avebury çevrelerinde çarpıcı ve benzersiz bir kare megalitik anıt ortaya çıkarıyor ve bunun muhteşem bölgedeki en eski yapılardan biri olma potansiyeli var. ” şeklinde açıklama yaptı.

Southampton Üniversitesi’nden Dr Joshua Pollard “Saptanan taşların, yaklaşık 30 metre çapında bir megalit kütlesinin bir tarafı olduğunu ve Obelisk’i kuşattığını tespit etti. Bu kareden yayılan ve güney iç çemberle bağlantılı eski ayakta duran taşların kısa çizgileri de görülebilir.” dedi.
Devamı hakkındaAvebury’nin Altında Gizli Bir Alan Mı Var?

Mısır’da Neolitik Döneme Ait Ritüel Görüntüleri Bulundu

Bonn Üniversitesi’nden araştırmacılar, Aswan yakınlarındaki nekropolde MÖ: 4. binyıla tarihlenen kaya kabartmaları buldu.

Antik Mısır’ın neolitik dönemine ışık tutabilecek bir keşif olan kabartamlarda küçük noktalar halinde şamanik betimler ve av sahnesi işlenmiş.
Qubbet el-Hawa’da 100 yılı aşkındır devam eden kazılarda seksenden fazla mezarlık bulunmuştur.

Bonn Üniversitesi’nden Elmar Edel 1959’dan 1984’e kadar nekropolisi araştırdı ve belgeledi.
Bonn’daki Mısır Müzesindeki eserlerin büyük çoğunluğu bu alandaki çalışmalardan geliyor.
Devamı hakkındaMısır’da Neolitik Döneme Ait Ritüel Görüntüleri Bulundu

Neolitik Çağ’ın Başlangıcına İlişkin Görüşler

Neolitik kelimesi, Neos (yeni) ve Lithos (taş) sözcüklerinden türetilmiştir. Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı, Cilalı Taş Çağı), adı ise taş aletlerin yapımındaki gelişmelere dayanmaktadır. Ancak bu dönemin en önemli özelliği insanların yerleşik köy yaşamına ve avcı-toplayıcı yaşam tarzından tarım ve hayvancılık ekonomisine geçmeleridir. Bu gelişmelere bağlı olarak nüfus artmış, mesleki uzmanlaşma, işbölümü, mülkiyet ve aile kavramları ortaya çıkmıştır. Tüm bu ekonomik ve sosyal değişiklikler günümüz uygarlığını oluşturan ilk ve en önemli aşamalardır.
Devamı hakkındaNeolitik Çağ’ın Başlangıcına İlişkin Görüşler