Hitit Çanak Çömleğinin Genel Özellikleri

Hitit çanak çömleği hiç kuşku yok ki Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Orta Anadolu’da oluşturulan gelenekten etkilenmiştir. Eski Hitit Krallığı Dönemi’nden itibaren çömlekçi ustaları eski geleneklere bağlı kalmış, bunun yanı sıra yeni bir çömlekçilik türü de ortaya çıkarmışlardır.

Hitit yazılı belgelerinden öğrendiğimize göre Hitit çömlekçileri saraya ya da tapınaklara bağlı olarak çalışan erkek personeldir.

Eski Hitit Krallığı Dönemi çanak çömleği genellikle çarkta yapılmıştır. Ağırlıklı olarak tek renkli (monokrom) kaplar görülür. Bunlar parlak devetüyü renginde ve kırmızının tonlarındadır. Bunun yanı sıra geometrik ve çizgisel motiflerin uygulandığı boya bezekli örnekler de vardır.
Devamı hakkındaHitit Çanak Çömleğinin Genel Özellikleri

Hitit Mimarisinin Genel Özellikleri

Kyklobik taşlardan oluşan anıtsal mimarinin Anadolu’daki yaratıcıları olarak kabul edilen Hititler kentlerini surlarla çevirmişlerdir. Surlar genel olarak yapay oluşturulmuş bir yığma toprak üzerine, kimi zaman da kayaya oyulmuş yataklar içine (Büyükkale’yi çeviren surların kuzey ve doğu kesimleri) sandık duvar (kazemat) tekniğinde inşa edilmişlerdir. Toprak yığmaların eğik yüzeyleri kimi zaman taşlarla örülerek toprağın kayması ve dış yüzeylerden duvara tırmanma önlenmiştir. Dikdörtgen kulelerle desteklenen surların altında “potern” adı verilen geçitler yer almaktaydı (Anadolu topraklarındaki en eski potern Alişar’da ortaya çıkarılmıştır). Bunların en büyüğü Yerkapı’nın altındadır: Sur bedenine dikey olarak yerleştirilmiş olup 71 m. Uzunlukta ve 12 m. derinliktedir. Kuleler sur bedeni içinde yer almaktaydı.

Devamı hakkındaHitit Mimarisinin Genel Özellikleri

Anadolu’da Tunç Çağı Kronolojisi

Anadolu’da Tunç Çağı’nın M.Ö. III. bin yıl başında; Girit, Ege Adaları ve Yunanistan’da M.Ö. 2500-2000; Avrupa’da ise M.Ö. 1200 yıllarında başladığı kabul edilmektedir. Anadolu’da genellikle M.Ö. 2800-1200 yılları arasında ele alınan Tunç Çağı kronolojisi ile ilgili ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar genellikle Arkeolojik kazılar sırasında ortaya çıkarılan malzemenin tarihlendirilmesine dayandığından yerel farklılıkları saptayan sonuçlar ortaya koymuştur.
Devamı hakkındaAnadolu’da Tunç Çağı Kronolojisi

Tunç Çağı Kronolojisi (Önemli Olaylar ve Durumlar)

Tarihlerin yaklaşık olduğu ve kesinlik taşımadığı unutulmamalıdır.


3100 Yunan Anakarası, Kykladlar ve Girit’te Tunç Çağı kültürünün başlaması.

3100–1900 Girit’te Minos Saraylar Öncesi Dönem (EM l-lll ve MM IA).

2900 Hisarlık’ta yerleşme kuruldu ve çok geçmeden sur duvarı ile çevrildi (Troia I).

2600 Kykladlarda Kykladik kültürün başlaması.

2450 Troia Ik yıkıldı ancak çok geçmeden yeniden inşa edildi: Troy lla.
Devamı hakkındaTunç Çağı Kronolojisi (Önemli Olaylar ve Durumlar)

Deneysel Bir Proje: Hitit Kent Surunun Rekonstrüksiyonu

İç Anadolu’da yer alan Hitit başkenti Hattuşa’ya, 2005 yılı sonbaharında tamamlanan kerpiç kent surunun 65 metrelik bölümünün ayağa kaldırılması projesiyle, bir zenginlik daha eklenmiştir. 7–8 m yüksekliğinde üç sur bedeni ve 12–13 m yüksekliğinde iki kule, kentin ne denli iyi korunduğunu ve surun, kente gelen birinin üzerinde bıraktığı etkiyi anlamamızı sağlıyor. Pişirilmemiş kerpiç tuğlalardan yapılan böyle bir rekonstrüksiyon çalışması Türkiye’de ilk defa uygulanmış olup, dünyada da bu boyutta bir projenin benzeri çok azdır.
Devamı hakkındaDeneysel Bir Proje: Hitit Kent Surunun Rekonstrüksiyonu

Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Kültepe

Kaniş Krallığı’nın merkezi ve Anadolu’daki Assur Ticaret Kolonileri sisteminin baş şehri olan Kültepe, Kayseri’nin hemen 5 km kuzeydoğusundadır. Eski adı Kaniş veya Neşa’dır. Erciyes’in (eski Aşkaşipa veya Argeus) eteğinde, bereketli bir ovanın ortasında, Sivas’tan gelen doğu-batı, Malatya’dan geçen güneydoğu-batı ve güneyden doğal anayolların birleştiği noktada yer alır.
Devamı hakkındaAssur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Kültepe

Yandex.Metrica