Erken Orta Çağ Sanatı

Kavimler Sanatı (375 – 600)

İsmini Kavimler göçünden alan dönemdir. Dalgalar halinde yayılan kavimler kültürlerini gittikleri yerlere taşımışlardır. Bu kavimler göçebeydiler bunun için yaptıkları sanat eseleri de taşınabilir eşyalardan oluşmaktadır.

Cloisonne

Erken Orta Çağın önemli öğelerinden biri hiç kuşkusuz Hayvansal Üsluptur.
Eğrisel tasarım içerisinde birbirine sıkıca bağlanmış soyut hayvan, kuş ve balık motifleri görülür.
Bu üslup başka bir göçebe toplum olan İskitlerden yayılmıştır. Avrupadaki diğer Kavimler bu üslubu kendi sanatları ile harmanlayıp geliştirmişlerdir. Devamı hakkındaErken Orta Çağ Sanatı

Orta Çağ’da Avrupa’da Sosyal Durum

Roma İmparatorluğu’nun ve klasik dönemin görkemine, bakıldığında Orta Çağın sadeliğe dayanan düşünce anlayışı sönük ve karanlık kalmıştır. Belki de bu yüzden bazen Karanlık Cağ olarak adlandırılmıştır.
Orta Çağ, Batı Roma imparatorluğu’nun yıkılması ile başlayan ve İstanbul’un fethi ile son bulan Cağdır. MS 400-MS 1453.

Roma İmparatorluğunun yıkılması, Kavimler göçü ve yaşanan istilalar Avrupa’da büyük kargaşa yaratmış Avrupa fakir bir hale gelmiş ve feodal yapı oluşmaya başlamıştır. Toplum Soylular, Rahipler, Şövalyeler, Burjuvalar ve köylüler olarak sınıflara ayrılmıştır.

Din adamları taç giydirme ve aforoz etme yetkilerine sahiptir ve bu yetki onları mutlak monarşi yapmıştır.
Devamı hakkındaOrta Çağ’da Avrupa’da Sosyal Durum

Resim Sanatında “Artemis / Diana”

 

Albrecht Dürer
Apollo ve Diana (Artemis)
Yaklaşık 1502

Devamı hakkındaResim Sanatında “Artemis / Diana”

Amadeo Preziosi

Yaşamı

Preziosiler köken olarak Korsikalı idi. Aile üyeleri korsanlık yapmıştı ve Malta Adası onlar için bir üs olarak seçilmişti. 1696 yılında İmroz Adası (Gökçeada) ve Çanakkale kuşatmalarında Venediklilerle birlikte bulunan Korsan Joseph Preziosi ve kardeşi Andrea kuşatma sonrasında, kendilerine büyük bir servet kazandıracak olan şeker ve kahve yüklü bir gemi ile Malta’ya dönerler. Sicilya’nın Napoli Krallığı’ndan ayrılmasından sonra Preziosi ailesine 1718 yılında Sardinya ve Savoy Dükü Kral Victor Amadeu II’den Kontluk ünvanı geçer.
Devamı hakkındaAmadeo Preziosi

Resim Sanatında “Europa’nın Kaçırılması”

 

Paolo Caliari, the “Veronese”, Abduction of Europa, 1576-80, Venice, Ducal Palace. 

 

Devamı hakkındaResim Sanatında “Europa’nın Kaçırılması”