Franklar

Roma İmparatorlugu’nun yıkılması ve barbar kavimlerin saldırıları Avrupa’da bir kargaşa yol açmiştir. Bu kavimlerden biri Franklardır.
Frank diye adlandırılan grup Fransizlarin atası sayılan bir Germanic kavimdir. Franklarin varolması ve yayılmasi onlarla bağdaşan farklı gömu tekninklerinde açikça görülmektedir.

Frank: cesur/şiddetli anlamına gelmektedir. Salıans ve Chamavi gibi şimdi adları unutulan grupların birleşmesinden oluşmuşlardır. Franlara ait ilk buluntular Aşağı Rhine nehri bölgesinden M.S. 3. yüzyıldan gelmektedir. 4.ve 5. yüzyıllarda Roma bazıları sınırlarına baskı yaparken bazıları Roma ordusuna katılmıştı.Örneğin Silvanus Gal (Keltlere verilen diğer bir ad) ordusunda bir Frank generaldir.
Childeric (y. 480 M.S.) ve daha sonra Clovis (481-511 M.S.) Frank kavimlerini Merovingian hanedanlığında bir araya toplamıştır. Bu hanedanlık ‘Pippinids’ adında bir aile yeni bir hanedanlık (Carolingians) kurana kadar 751 yıl ayakta kalmıştır.

Kaynakça:

MA 2008 (Leicester üniverstesi Ortaçağ arkeolojisi ders notları) Leicester: University of Leicester
Anon 1. 2009. The Franks (4th to 7th century A.D.) http://www.hp.uab.edu/image_archive/ujg/ujgf.html

Yazar: lucienne

Facebook Comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Yazar: havina

Yeniden doğsam arkeolog olurdum ama arkeolog değilim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir