Orta Çağ’da Avrupa’da Sosyal Durum

Roma İmparatorluğu’nun ve klasik dönemin görkemine, bakıldığında Orta Çağın sadeliğe dayanan düşünce anlayışı sönük ve karanlık kalmıştır. Belki de bu yüzden bazen Karanlık Cağ olarak adlandırılmıştır.
Orta Çağ, Batı Roma imparatorluğu’nun yıkılması ile başlayan ve İstanbul’un fethi ile son bulan Cağdır. MS 400-MS 1453.

Roma İmparatorluğunun yıkılması, Kavimler göçü ve yaşanan istilalar Avrupa’da büyük kargaşa yaratmış Avrupa fakir bir hale gelmiş ve feodal yapı oluşmaya başlamıştır. Toplum Soylular, Rahipler, Şövalyeler, Burjuvalar ve köylüler olarak sınıflara ayrılmıştır.

Din adamları taç giydirme ve aforoz etme yetkilerine sahiptir ve bu yetki onları mutlak monarşi yapmıştır.

Orta Cağ dinsel inancın merkezde olduğu bir dönemdir. Felsefe olarak skolastik felsefe benimsenmiştir. “ Skolastik felsefe: Latince kökenli schola (okul) kelimesinden türetilen scholasticus teriminden gelmektedir ve kelime anlamı olarak okul felsefesi demektir. Bu anlam önemlidir, zira skolastik felsefe, ortaçağ düşüncesinde doğru’nun zaten mevcut olduğu düşüncesine ve felsefenin okullarda okutularak öğretilmesine dayanan bir yaklaşım sergiler. Bu felsefenin temeli teolojidir, ona dayanır ve onu desteklemeye çalışır.”

Orta Çağ sanatına baktığımızda da dinsel etkinin yoğunluğunu görürüz. Bu dönem sanatı Klasik dönemin fikirlerinden, ve modellerinden Bizans, İslam ve Kuzey Avrupa sanatından etkilenmiştir.

Kaynakça:
1.Pirene, H., Ortaçağ Avrupa’sının Ekonomik ve Sosyal Tarihi, İletişim Yayınevi, İstanbul 2007.
2.
Yazar: lucienne

Facebook Comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Yazar: havina

Yeniden doğsam arkeolog olurdum ama arkeolog değilim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir