Pindaros

Pindaros (Pindarus, Pindar) MÖ: 518 yılında Antik Thebai’de küçük bir köyde doğmuş bir Klasik Çağ şairidir.
Soylu bir aileden geldiği söylenir. Çok iyi bir eğitim alarak yetişmiştir. 20 yaşına geldiğinde şiir üzerine daha iyi eğitim almak adına Atina’ya gitmiş, yarışmalara katılmıştır.

Şiirlerinde yaşadığı dönemin siyasal ve sosyolojik konularına değinmiş, mitolojik olaylar üzerine de şiirler yazmıştır.

Pers işgalinden sonra Atinalıların Salamis Savaşı’ndaki kahramanlıklarını ve zaferlerini öven şiirleriyle büyük ün kazanan Pindaros, Sicilya Tiranlarının sarayına çağrılarak hem onları öven, hem de ahlak dersleri veren şiirler yazmıştır. Parlak imgelerle dolu, seçilmiş az sayıda sözcükle yazılmış, mısraları inceden inceye işlenmiş on yedi kitaplık şiirlerinden günümüze yalnızca, Epinikos başlığı altında toplanmış son dört kitabı ulaşabilmiştir.
Heyecan, zafer, yenilgi, dram ve trajedinin gözler önündeki bir toplamı olan Olimpiyatları şiirlerinde konu ettiği için bir bakıma “Spor Yazarlarının Babası” diye de anılır.
Pindaros Maraton Savaşı’nı (MÖ: 490) anlatan şiirinde, Philippides adlı askerin, Atina’ya 40 km’lik bir mesafede bulunan Maraton’dan koşarak gelmesi, zafer haberini vermesi ve yorgunluktan düşüp ölmesini anlatır.

Yazdığı birçok şiiri devrinin önemli isimlerine adamıştır. Hatta Büyük İskender’in, Thebai’yi işgal ettiğinde, şaire olan saygı ve hayranlığından dolayı evine dokunmadığından söz edilir.

Şair, (MÖ: 446/438) Argos’ta ölmüştür.

Eserleri

Humnoi – “Hymns”
Paianes – “Paeans”
Dithuramboi – “Dithyrhambs” (2 kitap)
Prosodia – “Processionals” (2 kitap)
Parthenia – “Songs for maidens” (3 kitap)
Huporchemata – “Songs for light dances” (2 kitap)
Enkomia – “Songs of praise”
Threnoi – “Laments”
Epinikia – “Victory odes” (4 kitap)

Eserlerinden örnekler

“Umut tatlı tatlı doldurur içini,
Yoldaşlık eder ona, hoş eder gönlünü.
Umut yola sokar, yoldan çıkan insan aklını.”

“İki soy
Bir yanda insanların
Bir yanda tanrıların
Aynı anneden emmişler canı
Ama güçleri tamamen farklı
Birinin payı yok
Öbürünün payı, göğün tunçtan barınağı
Ebediyyen kaldığı yerde…”
(Nemean’dan)

Sözleri

“Savaş onu hiç yaşamamış olanlar için güzeldir.” (Dulce bellum inexpertis / War is sweet to those who have never experienced it.)

“En asil hareket bile takdir edilmediği zaman ölür.”

“Ey ruhum ölümsüz hayata gıpta etme; ama olanaklar tarlasından olabildiğince yararlan.”

“Her kimsen o olmayı başar.”

“Meğer bütün bir ömür katırlara saman yerine çiçek sunmuşum!”

“İnsan bir gölgenin düşüdür.”

Kaynakça

Encyclopedia Brittannica
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/460865/Pindar

Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Pindar

Turkish Agonia
http://turkish.agonia.net/index.php/author/0013485/Pindar

“Işık Ülkesi”nde doğdu. Bilgisayar, internet ve teknoloji dünyasından artan zamanlarda yarım zamanlı arkeolog.
Facebook Comments
Paylaşmak güzeldir!

Yazar: sonerium

"Işık Ülkesi"nde doğdu. Bilgisayar, internet ve teknoloji dünyasından artan zamanlarda yarım zamanlı arkeolog.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir