Moğolistan’ın Göçebe At Kültürünün Kökeni

Yeni araştırmalara göre, Cengiz Han ve onun Moğol orduları ile ünlü at kültürünün kökleri, modern Moğolistan topraklarındaki Doğu Asya Bozkırlarında 3000 yıl gerilere kadar gidiyor.

31 Mart’ta Arkeoloji Bilim Dergisi’nde yayınlanan çalışma, Deer Stone-Khirigsuur Kompleksi olarak bilinen bir arkeolojik alandan çıkan at kemiklerinin yaşının bilimsel tahminlerini içeriyor.

Moğol steplerindeki dikili taşlar ve mezar höyüklerinde işlenen at figürleri ve ritüelleri incelendiğinde Moğol göçebe yaşamının ve ünlü Moğol atlarının kökenleriyle ilişkili en eski kanıtlara ulaşıldı.
Max Planck Enstitüsü, Yale Üniversitesi, Chicago Üniversitesi, Amerikan Moğolistan Araştırmaları Merkezi ve Ulusal Moğolistan Müzesi de dahil olmak üzere birçok akademik enstitüden araştırmacılardan oluşan bir ekip, radyokarbon tekniğiyle ciddi verilere ulaştı.
Devamı hakkındaMoğolistan’ın Göçebe At Kültürünün Kökeni