Evliya Çelebi UNESCO’nun Benimsediği Yıl Dönümleri Listesine Girdi

UNESCO (Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü) “Seyahatname” yazarı Evliya Çelebi’nin 400. doğum yıl dönümünü örgütün benimsediği yıl dönümleri arasına aldı.
Devamı hakkındaEvliya Çelebi UNESCO’nun Benimsediği Yıl Dönümleri Listesine Girdi