Franklar

Roma İmparatorlugu’nun yıkılması ve barbar kavimlerin saldırıları Avrupa’da bir kargaşa yol açmiştir. Bu kavimlerden biri Franklardır. Frank diye adlandırılan grup Fransizlarin atası sayılan bir Germanic kavimdir. Franklarin varolması ve yayılmasi onlarla bağdaşan farklı gömu tekninklerinde açikça görülmektedir. Frank: cesur/şiddetli anlamına gelmektedir. Salıans ve Chamavi gibi şimdi adları unutulan grupların birleşmesinden oluşmuşlardır. Franlara ait ilk buluntular […]