Erken Orta Çağ Sanatı

Kavimler Sanatı (375 – 600)

İsmini Kavimler göçünden alan dönemdir. Dalgalar halinde yayılan kavimler kültürlerini gittikleri yerlere taşımışlardır. Bu kavimler göçebeydiler bunun için yaptıkları sanat eseleri de taşınabilir eşyalardan oluşmaktadır.

Cloisonne

Erken Orta Çağın önemli öğelerinden biri hiç kuşkusuz Hayvansal Üsluptur.
Eğrisel tasarım içerisinde birbirine sıkıca bağlanmış soyut hayvan, kuş ve balık motifleri görülür.
Bu üslup başka bir göçebe toplum olan İskitlerden yayılmıştır. Avrupadaki diğer Kavimler bu üslubu kendi sanatları ile harmanlayıp geliştirmişlerdir. Devamı hakkındaErken Orta Çağ Sanatı