Karolanj Dönemi Sanatı

Karolanj Sanatı 750–850

Büyük Charles yani Charlamange bir koloni olan Frankların kralı 3. Pipi’nin oğludur ve şimdiki Fransa Almanya ve Hollanda topraklarina yayılan Frank krallığına hükmetmiştir.

Papa 3. Leo’ya, rakibi tarafından düzenlenen bir başkaldırıyı bastırmasına yârdim eden Charlmange a Papa 3. Leo tarafından 800 yılının Noel günü (24 Aralık) ilk kutsal Roma İmparatoru unvanı ile taç giydirir.

Charlamange babası 3. Pipi’nin yaptığı reformlarını devam ettirmiştir ve döneminde de yaptığı reformlarla ‘Carolingian Ronesans’ Karolanj Rönesans’ı denilen ve kısa süreli bir Rönesans dönemi yaşanmıştır. Bu dönemde Edebiyat, yazı, sanat, hukuk, liturji ve mimarlık eğitiminde gelişmeler olmuştur. Ayrıca Avrupa’da Ortaçağ Latin ve Karolanj el yazılarında ilerleme yaşanmış ve ortak bir dilde buluşma olanağı sağlayan dil ve yazı stili oluşmaya başlamıştır. Bu dönem bazı bilim adamlarına göre Avrupa birliğinin kurulmaya başlandığı dönem olarak da görülür.

Charlamange yıkılan Roma imparatorluğunu örnek aldı. Hedefi yeni Hıristiyan Roma İmparatorluğu’nu kurmaktı. Kendinde Roma imparatorları ile bir bağ hisseti ve birçok roma sitesini ve özellikle Ravenna’yı sıkça ziyaret etti. Kendi saray Chapeliolan Palatine Chapelini Ravenna’daki St. Vitale Kilisesi örnek alınarak yapılmıştır, hatta St. Vitale’nin ilk mimari planına bakıldığında bu benzerlik daha da belirgin görülür.

Bu dönem sanatında görülen Roma etkisi ileride ortaya çıkacak Romanesk ve Gotik döneme geçişi hazırlamıştır. Bu dönem Pre-Romanesk olarak da bilinir. Süslemeli elyazmaları, metal işçiliği, mozaik, freskolar… günümüze ulaşmıştır. Devamı hakkındaKarolanj Dönemi Sanatı