Orta Çağ’da Avrupa’da Sosyal Durum

Roma İmparatorluğu’nun ve klasik dönemin görkemine, bakıldığında Orta Çağın sadeliğe dayanan düşünce anlayışı sönük ve karanlık kalmıştır. Belki de bu yüzden bazen Karanlık Cağ olarak adlandırılmıştır.
Orta Çağ, Batı Roma imparatorluğu’nun yıkılması ile başlayan ve İstanbul’un fethi ile son bulan Cağdır. MS 400-MS 1453.

Roma İmparatorluğunun yıkılması, Kavimler göçü ve yaşanan istilalar Avrupa’da büyük kargaşa yaratmış Avrupa fakir bir hale gelmiş ve feodal yapı oluşmaya başlamıştır. Toplum Soylular, Rahipler, Şövalyeler, Burjuvalar ve köylüler olarak sınıflara ayrılmıştır.

Din adamları taç giydirme ve aforoz etme yetkilerine sahiptir ve bu yetki onları mutlak monarşi yapmıştır.
Devamı hakkındaOrta Çağ’da Avrupa’da Sosyal Durum