Kazıyıcılar (Tipoloji)

Orta Paleolitik Çağ’dan itibaren görülen en yaygın alet tiplerinden biri olup iki ana gruba ayrılırlar: “ön kazıyıcılar” ve “yan kazıyıcılar”.

 

Ön kazıyıcılar

 

  

Dışbükey ön kazıyıcı

Ön kısmı işlenmiş olup dışbükey biçime sahiptir.

Devamı hakkındaKazıyıcılar (Tipoloji)