Franklar

Roma İmparatorlugu’nun yıkılması ve barbar kavimlerin saldırıları Avrupa’da bir kargaşa yol açmiştir. Bu kavimlerden biri Franklardır. Frank diye adlandırılan grup Fransizlarin atası sayılan bir Germanic kavimdir. Franklarin varolması ve yayılmasi onlarla bağdaşan farklı gömu tekninklerinde açikça görülmektedir. Frank: cesur/şiddetli anlamına gelmektedir. Salıans ve Chamavi gibi şimdi adları unutulan grupların birleşmesinden oluşmuşlardır. Franlara ait ilk buluntular […]

Katakomblar

Katakomblar ilk Hıristiyan mimari örnekleri olarak görülebilirler. Katakombs sözcüğü Yunancada “mağara” anlamına gelmektedir. Roma şehrinin altında yapılmış olan ilk Hıristiyan mezarları olarak da bilinir. İlk Hıristiyanların sığınak yeri olarak kullandıkları ve dinsel ibadetlerini de kimi zaman burada gerçekleştirdikleri düşünülmektedir.

Katakomblar 150 km boyunca 1 m. genişliğinde tüf malzemeden inşa edilmiş koridorlardır. Üst üste ve boyunca dizili mezar nişleri şeklinde yapılmışlardır. Bu mezarlara M.S 1. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar yaklaşık 750.000 kişi gömülmüştür.

Katakombların en ilgi çekici unsurlarından birisi duvarlar resimleridir. Bu resimler dinsel öğeler içermektedir. İsa’nın ve diğer peygamberlerin hayatlarından sahneler görülebilir. Bu mezarlarda döneminde eski ahit (Tevrat) sahnelerine de sıkça rastlanmaktadır.
Devamı hakkındaKatakomblar

Karolanj Dönemi Heykel ve Metal İşçiliği ve Mimarisi

Karolanj dönemi heykel ve metal işçiliği Karolanj dönemi heykeltıraşları Geç antik dönem temaları taşıyan fildişinden kitap kapakları oymuşlardır. Örneğin ön ve arka kapaklarındaki Meryem ve İsa motifleri bir 6. yy. imparator zafer sahnesinden adapte edilmiştir. Karolanj Mimarisi Aachen Kraliyet Şapeli, Palatine Şapeli Sıkça İmparatorluk Katedrali olarak anılan Aachen Katedrali, Batı Avrupa da bulunun bir Roma […]

Karolanj Dönemi Sanatı

Karolanj Sanatı 750–850

Büyük Charles yani Charlamange bir koloni olan Frankların kralı 3. Pipi’nin oğludur ve şimdiki Fransa Almanya ve Hollanda topraklarina yayılan Frank krallığına hükmetmiştir.

Papa 3. Leo’ya, rakibi tarafından düzenlenen bir başkaldırıyı bastırmasına yârdim eden Charlmange a Papa 3. Leo tarafından 800 yılının Noel günü (24 Aralık) ilk kutsal Roma İmparatoru unvanı ile taç giydirir.

Charlamange babası 3. Pipi’nin yaptığı reformlarını devam ettirmiştir ve döneminde de yaptığı reformlarla ‘Carolingian Ronesans’ Karolanj Rönesans’ı denilen ve kısa süreli bir Rönesans dönemi yaşanmıştır. Bu dönemde Edebiyat, yazı, sanat, hukuk, liturji ve mimarlık eğitiminde gelişmeler olmuştur. Ayrıca Avrupa’da Ortaçağ Latin ve Karolanj el yazılarında ilerleme yaşanmış ve ortak bir dilde buluşma olanağı sağlayan dil ve yazı stili oluşmaya başlamıştır. Bu dönem bazı bilim adamlarına göre Avrupa birliğinin kurulmaya başlandığı dönem olarak da görülür.

Charlamange yıkılan Roma imparatorluğunu örnek aldı. Hedefi yeni Hıristiyan Roma İmparatorluğu’nu kurmaktı. Kendinde Roma imparatorları ile bir bağ hisseti ve birçok roma sitesini ve özellikle Ravenna’yı sıkça ziyaret etti. Kendi saray Chapeliolan Palatine Chapelini Ravenna’daki St. Vitale Kilisesi örnek alınarak yapılmıştır, hatta St. Vitale’nin ilk mimari planına bakıldığında bu benzerlik daha da belirgin görülür.

Bu dönem sanatında görülen Roma etkisi ileride ortaya çıkacak Romanesk ve Gotik döneme geçişi hazırlamıştır. Bu dönem Pre-Romanesk olarak da bilinir. Süslemeli elyazmaları, metal işçiliği, mozaik, freskolar… günümüze ulaşmıştır. Devamı hakkındaKarolanj Dönemi Sanatı

Erken Orta Çağ Sanatı

Kavimler Sanatı (375 – 600)

İsmini Kavimler göçünden alan dönemdir. Dalgalar halinde yayılan kavimler kültürlerini gittikleri yerlere taşımışlardır. Bu kavimler göçebeydiler bunun için yaptıkları sanat eseleri de taşınabilir eşyalardan oluşmaktadır.

Cloisonne

Erken Orta Çağın önemli öğelerinden biri hiç kuşkusuz Hayvansal Üsluptur.
Eğrisel tasarım içerisinde birbirine sıkıca bağlanmış soyut hayvan, kuş ve balık motifleri görülür.
Bu üslup başka bir göçebe toplum olan İskitlerden yayılmıştır. Avrupadaki diğer Kavimler bu üslubu kendi sanatları ile harmanlayıp geliştirmişlerdir. Devamı hakkındaErken Orta Çağ Sanatı

Orta Çağ’da Avrupa’da Sosyal Durum

Roma İmparatorluğu’nun ve klasik dönemin görkemine, bakıldığında Orta Çağın sadeliğe dayanan düşünce anlayışı sönük ve karanlık kalmıştır. Belki de bu yüzden bazen Karanlık Cağ olarak adlandırılmıştır.
Orta Çağ, Batı Roma imparatorluğu’nun yıkılması ile başlayan ve İstanbul’un fethi ile son bulan Cağdır. MS 400-MS 1453.

Roma İmparatorluğunun yıkılması, Kavimler göçü ve yaşanan istilalar Avrupa’da büyük kargaşa yaratmış Avrupa fakir bir hale gelmiş ve feodal yapı oluşmaya başlamıştır. Toplum Soylular, Rahipler, Şövalyeler, Burjuvalar ve köylüler olarak sınıflara ayrılmıştır.

Din adamları taç giydirme ve aforoz etme yetkilerine sahiptir ve bu yetki onları mutlak monarşi yapmıştır.
Devamı hakkındaOrta Çağ’da Avrupa’da Sosyal Durum