Moğolistan’da Eski Türk Anıt Kompleksi Keşfedildi

Doğu Moğolistan’da bulunan Dongoin shiree arkeolojik alanındaki bozkır üzerinde, Türkî rünik yazıtlarla yazılmış 14 sütun içeren bir kare anıt kompleksi keşfedilmiştir.

Bu keşif, Osaka Üniversitesi ve Moğolistan Bilim Akademisi Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü tarafından ortak bir kazı sırasında üç yıllık bir araştırma projesinde yapıldı.

Daha önce yazıtların sadece Ulan Bator batı bölgesindeki bozkırlarda olduğuna inanılmıştı, ancak keşif şimdi Ortadoğu ve Doğu Moğolistan’daki ilişkilerin ve aşiret dengelerin aydınlatılmasına neden olmuştur.

Anıtın kendisi, yükseltilmiş bir höyüğün ortasında bir lahit ve onu çevreleyen 14 taş direkten oluşan kare şeklinde bir yapıdadır.

Her yazıt, eski Türk kabilelerin tamga’larını* içermektedir. (*Avrasya göçebeleri tarafından kullanılan soyut mühür veya damga).

Lahitten çıkarılan kömür, koyun derisi ve at kemik parçalarının radyokarbon tarihlemesi kullanılarak mezar kompleksinin 8. yüzyılda, II. Antik Çağ katliamında yapıldığı tahmin edilmektedir.
Devamı hakkındaMoğolistan’da Eski Türk Anıt Kompleksi Keşfedildi

Orta Asya Kültürleri

Afanasyevo Kültürü (M.Ö. 3500–2500)

Altay ve Sayan Dağları’nın Kuzeybatısında ortaya çıkmıştır. Sibirya bölgesinde Tunç Dönemi ile ilgili en önemli bilgiler bu kültürden elde edilmiştir. Bu kültürü oluşturan topluluk savaşçı bir topluluktur. At deve gibi hayvanları evcilleştirdikleri ve bakiri kullanmayı bildikleri saptanmıştır. Kurganlardan ele gecen buluntular: Bakir bızlar, bıçaklar, bakir küpeler, çakmak taşından ok uçları ve genelde pişmiş topraktan ya da kemikten yapılmış eşyalardır. Bulunan seramikler genelde konik kaideli olup bu dönem eserlerinde çizgisel üslup görülür.

Anav Kültürü (M.Ö. 2500–1700)

Ele geçen buluntulara göre Orta Asya hazırlık kültürlerinin Anav Kültürü ile başladığı saptanmıştır. Bati Türkistan’da Aşkabat yakınlarındaki Anav kentinden adini almış olan bu kültürün uzun bir dönem boyunca devam ettiği saptanmıştır. Kurgan denilen yeraltı mezarlarından çıkan buluntularda, Anavların ölümden sonra yasama inandıklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca bu mezarlardan çıkan üçgen motifli hali ve kilimler, dokumayı bildiklerini gösterir. Mezarlarda buluntular: pişmiş topraktan içi siyah dışı kırmızı genelde sigrafitto tekniği kullanılarak yapılmış seramiklerdir.
Devamı hakkındaOrta Asya Kültürleri