Pleistosen

(Buzul Çağı)
1,81 myö ile 0,01 myö arası

Dördüncü Zaman’ın (Kuaterner) ilk ve en uzun evresi olan Pleistosen’de kuzey yarım kürenin büyük bölümünün buzullarla kaplı olduğu ve yaşamaya elverişli olmadığı, dünyanın geri kalan bölümlerinde ise sıcak ve soğuk dönemlerin birbirini izlediği düşünülen bir iklimin hüküm sürdüğü kabul edilir. Soğuk dönemlerde buzullar ılıman kuşağa doğru ilerleyerek, zaman zaman karaların %30’unun üzerini örter, deniz seviyesi düşer ve kıtalar arasında göçlere olanak sağlayan kara köprüleri kurulur.
Devamı hakkındaPleistosen