Mitoloji Gerçekleri: Prometheus ve Karaciğerin Yenilenmesi

Yunan Mitolojisi’nde anlatılan bir çok efsane günümüz gerçeklerini içerir. Hesiodos ve Homeros’a göre düşünürsek günümüzden yaklaşık 2700 yıl evvel anlatılan efsanelerdeki gerçekler hakikaten şaşırtacak derecedendir. Özellikle içinde bir tıp gerçeğinin geçtiği efsaneler ‘Bu adamlar 2700 sene evvel bunu nasıl anlamışlar?’ dedirtecek cinsten.
Günümüzde, karaciğerin kendini yenileyen bir organ olması neredeyse herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bu gerçek,Yunan Mitolojisi’nde Prometheus’un hikayesinde saklıdır.

Mitolojik Rotalar : Bölüm 1- Jason ve Argonautlar

Yunan Mitolojisi’nde birçok kahramanlık öyküsü geçmektedir ve bu öykülerin büyük bir kısmı aynı temeller üstüne kurulmuştur : Gerçekleşmesi öngörülen bir kehanet , yerine getirilmesi gereken bir görev , zorlu bir yolculuk…

Zorlu bir yolculuk deyince akla ilk başta Odysseus gelir .Onun öyküsü biraz daha farklıdır,Troya Savaşı sonrası evine dönmek ister.Jason (İason)’un yolculuğunda ise bir kehanet ve görev vardır.Perseus’un hikayesinde yolculuk ön plana çıkmaz ama geniş bir alan dolaşılır.Aeneas ise Odysseus gibi Troya Savaşı sonucu yolculuğa çıkanlardandır fakat amacı yeni bir ülke kurmaktır.Bahsi geçen her yolculukta çok farklı duraklar karşımıza çıkmaktadır.
Devamı hakkındaMitolojik Rotalar : Bölüm 1- Jason ve Argonautlar

Yunanistan’da Meter (Kybele) ve Attis Kültü

Meter (Kybele) kültü Peloponnesos savaşları (M.Ö. 431–404) sırasında Sibylla bilicilerinin önerisi ile Phrygia’dan Atina’ya getirilmiştir. Anlatıya göre M.Ö. V. yy. sonu, IV. yy. başlarında Atina’ya büyük bir Ana’nın ritlerini tanıtmak amacıyla bir dilenci-rahip (metragyrtai) gelmiş, bu kişi öfkeli Atinalılar tarafından bir uçuruma atılmış bunun ardından bir veba salgını ortaya çıkmıştır. Delphoi kâhinin Atinalılara bundan kurtulmak için tanrıçaya bir tapınak inşa etmelerini önermesi üzerine Atinalıların tüm resmi evraklarını sakladıkları yer olan Metroon (Meter Tapınağı) inşa edilmiştir. Metroon’un kurulma tarihi M.Ö. IV. yy.dır. Ana Tanrıça Yunanistan’da “Ana” anlamına gelen μήτερ (Meter) adı ile ünlenmiş olup Yunan yazılı kaynaklarında Meter Megale (Büyük Ana), Meter Theon (Tanrıların Anası), Meter Antropon (İnsanların Anası), Manga Mater Deum İdea (İda Dağı tanrılarının büyük anası) olarak geçer.

Devamı hakkındaYunanistan’da Meter (Kybele) ve Attis Kültü

Strabon’da Ana Tanrıça

XII.5.2.:

“Pessinous, dünyanın o kısmındaki en büyük ticaret merkezi olup büyük saygı gören “Tanrıların Anası”na ait bir tapınak buradadır. Ona Agdistis derler. Eski devirlerde rahipler aynı zamanda hükümdardı ve rahipliğin sağladığı nimetleri onlar topluyorlardı. Ama şimdi ticaret merkezi hala ayakta durduğu halde rahiplerin yetkileri azalmıştır. Kutsal bölge, Attaloslar tarafından kutsal bir yere yakışacak şekilde, tapınak ve beyaz mermerden portikler ilave edilerek yapılmıştır. Romalılar tıpkı Epidauros’taki Asklepios’a yaptıkları gibi, Sibyl’in kehaneti doğrultusunda oradaki tanrıçanın heykelini almak üzere girişimde bulunarak tapınağı ünlü kılmışlardır.”

Devamı hakkındaStrabon’da Ana Tanrıça

Palladion: Bir Heykelin Mitolojik Yolculuğu

Palladion, her ne kadar Yunan Mitolojisi’nin babaları olarak tabir edilen Homeros ve Hesiodos tarafından hiç ele alınmamış olsa da, önemi olan ahşap bir Pallas heykelidir. Bu yazıda Palladion’u ele almamın sebebi, çeşitli efsanelere göre bu heykelin Çanakkale’den (Troas) Roma’ya ve Roma’dan İstanbul’a gelmesi ve rivayetlere göre bugün Çemberlitaş Sütunu olarak bilinen Konstantin Kolonu’nun altında gömülü olmasıdır.
Devamı hakkındaPalladion: Bir Heykelin Mitolojik Yolculuğu