Bolsal

Bolsal ismi Bol(ogna) ve Sal(onico) şehirlerinin isimlerinin birleşmesi ile oluşturulur. Her iki kente de Attika kırmızı figürlü örnekler ele geçmiştir. Form dikey yükselen sığ gövdelidir. Detaylı işlenmiş bir ayağa ve ağzın hemen altından çıkış yapan iki yatay kulba sahiptir. İçyüz genellikle baskı bezemelidir. En erken örnekleri İ.Ö. 5. yy 2. yarısında görülür.
Daha sonraları formda küçük farklılıklar görülür. Aynı dönemde görülen Stemless ve ince cidarlı Skyphos’lar gibi narin ince ve daha küçük bir kaptır. Bu tarihten kısa bir süre sonra kaidede yenilikler görülür, Bolsal’ların belirleyici özelliği olan standart form oluşur. İ.Ö. 4. yüzyılda ağız dışa dönmeye başlar ve form çift kavisli olur. İ.Ö. 4. yy ortasına kadar alt yüzde merkezi yüksek ve oturma düzlemi yivli olan örnekler kullanılır. Kulplar İ.Ö. 5 yüzyılda oldukça standarttır, İ.Ö. 4 yüzyılda yaygın olarak üçgen şeklindedir ve kulp dipleri birbirine yakındır. Kemer şeklindeki kulplar kenarlarda keskin açı yaparlar ve yukarıya doğru meyillidirler. Bolsal siyah figürlü bir kap formu olarak ortaya çıkar. İ.Ö. 5. yüzyılda çok popülerdir, İ.Ö. 4. yüzyılda popülerliğini yitirir ve yeni Kantharos tipleri ortaya çıkar. Bununla birlikte İ.Ö. 4. yy sonuna kadar form devam eder ve bunlar ek boya ve kazıma ile bezenir.

Hazırlayan: Rabia Aktaş


Kaynakça:

Brian A. SParkes, Lucy Talcott, The Athenian Agora, Vol. XII, Black and Plain Pottery of the 6th,5th, and 4th Centuries B.C., New Jersey, 1970.

John Boardman, Siyah figürlü Atina Vazoları, İstanbul, 2003.

Secda Saltuk, Arkeoloji Sözlüğü, İstanbul, 1997.

Facebook Comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Yazar: vinifera

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir