Avrupa’da 8 Bin Yıl Önce Erken Çiftçiliğin Gerçek Göç Yolu

Huddersfield Üniversitesi uzmanları tarafından ortaklaşa hazırlanan yeni bir makalede, tarımın Avrupa’da yaygınlaşmasından 13.000 yıl öncesine kadar Yakın Doğu’dan Akdeniz’e göçün ardından binlerce yıl önce yaygın bir şekilde inandıklarına dair bir teori ortaya çıkıyor.

Bu, Geç Buzul döneminde olmuştu. Ancak daha sonra tarımın başladığı Yakındoğu’dan yeni gelen nüfustan tarım bilgisi geliştirdi ve Neolitik Çağ’da Avrupa’daki diğer bölgelerde yaygınlaştırmaya başladılar ve tarım uygulamalarını onlarla birlikte geliştirdiler.
Devamı hakkındaAvrupa’da 8 Bin Yıl Önce Erken Çiftçiliğin Gerçek Göç Yolu

Hunlar ve Göçmenler, Roma İmparatorluğu Sınırında İşbirliği Yapmış Olabilirler Mi?

5. yüzyıl mezarlığından gelen kemiklerdeki ve dişlerdeki izotopların analizi, Roma İmparatorluğu sınırında göçebe Hun ve Pannon göçmenlerinin birbirine karışmış olabileceği olasılığını güçlendiriyor.

Bu yüzden tarihçiler, Hunlar ve diğer göçmenlerin, beşinci yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun kıyısındaki yerleşim yerlerine saldırmak için iş birliği yaptığını söylüyorlar.
Bununla birlikte arkeolojik bulgular, bu gruplar arasında hibridite düzeyinin yüksek olduğunu gösteriyor ve göçebe ve yerleşimciler arasında daha karmaşık ilişkilerin oluşmuş olabileceğini gösteriyor.
Devamı hakkındaHunlar ve Göçmenler, Roma İmparatorluğu Sınırında İşbirliği Yapmış Olabilirler Mi?

Portekiz’de 400.000 Yıllık İnsan Kafatası

Uluslararası bir araştırma ekibi, Portekiz’in en eski fosil insan kranyumunu keşfetti Bu keşif insanın evrimi konusunda ve Avrupa’daki orta pleistosen insanının kökenine ilişkin çok önemli bir buluş.

Portekiz’in Aroeira mağarasında keşfedilen kafatası 400.000 yıl öncesine tarihlendirilmiştir. Bu da onu, Orta Pleistosen çağında Avrupa’da şimdiye kadar bilinen en eski insan fosili yapıyor.
Binghamton Universitesi’nden araştırmaya katılan Prof. Rolf Quam; “Aroeira kafatası Portekiz’de şimdiye kadar bulunan en eski insan fosilidir ve İspanya, Fransa ve İtalya’daki aynı dönemden itibaren diğer fosiller ile bazı özellikleri paylaşmaktadır. Aroeria kafatası, insan popülasyonlarının bu dönemdeki insan fosil kayıtlarındaki anatomik çeşitliliğini artırdı; bu da, farklı popülasyonların, farklı özellik kombinasyonlarını gösterdiğini gösteriyor.” şeklinde açıklama yaptı.
Devamı hakkındaPortekiz’de 400.000 Yıllık İnsan Kafatası

İskitler nereden geldi?

Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi antropolojistleri, Orta Asya’dan Kuzey Karadeniz’e göçen nüfusla yerel nüfusun gen havuzunu incelemişler. Araştırma sonuçları American Journal of Physical Anthropology dergisinde yayınlandı.

Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde önde gelen araştırmacılardan Alla Movsesyan konuyla ilgili şunları söylüyor: “Günümüzde İskitlerin kökeni konusunda iki temel hipotez var. Birincisine göre işgalciler Orta Asya’dan Kuzey Karadeniz bölgesine geldi ve yerel Hint-Avrupa nüfusu onlar tarafından asimile edildi. Ve ikinci hipotezden de anlaşılacağı gibi, İskitler genetik olarak Srubnaya kültürünün tarihi nüfusuyla bağlantılıydı.
Devamı hakkındaİskitler nereden geldi?

Shanidar IV İskeleti ve Evrimsel Süreçteki Yeri

1957-1961 yıllarında Kolombiya Üniversitesi’nden Ralph Solecki tarafından kazılan Kuzey Irak’taki Zagros Dağları’nda bulunan Shanidar Mağarası’nda, bundan yaklaşık altmış bin yıl önceye tarihlenen ve 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu anlaşılan bir iskelet bulunmuştur (Shanidar IV). Shanidarlı bu adam tıknaz yapılı, güçlü kaslı, kendine özgü uzun basık kafatası ve çıkıntılı yüzüyle bir Neandertal insanı idi.
Devamı hakkındaShanidar IV İskeleti ve Evrimsel Süreçteki Yeri