Kuzey Avrupa Corded Ware Kültürü

M.Ö. 3000 yıllarından itibaren Kuzey Avrupa’da görülen “Corded ware kültürü” adını geniş ağızlı kulpsuz kaplardan almaktadır. İçki vazoları olarak kullanıldıkları düşünülen kapların üzerindeki desen ip baskısı ile yapılmıştır.

 

Corded ware kültürünün insanları metal üretimi yapmamış ancak ticaret yolu ile metal alışverişi yapmış ve metal kullanmışlardır.

Corded ware insanı küçük dağınık konut grupları halinde yerleşmişlerdir. Mimarisinde Neolitik Dönem’de kullanılan büyük seremonik binalar yaygın değildir.

Erkeklik ve savaşçılığın oldukça önemli olduğu corded ware kültürüne ait erkek mezarlarında corded ware vazoları tas savaş baltaları ile birlikte ortaya çıkmaktadır.

 

 

Kaynakça:

Cunliffe,B.(ed), The Oxford Illustrated History of Prehistoric Europe, Oxford University Pres, 2001.

The Structure and Complexity of Corded Ware Mortuary Practices

Wikipedia, Corded Ware Culture (2009)

Hazırlayan: Işıl Cayzac

Facebook Comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Yazar: vinifera

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir