32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (32nd International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry)

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

24-28 Mayıs 2010

Devamı hakkında32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (32nd International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry)