Askos

Askos ismi Yunanca şarap tulumu anlamına gelir. Formun benzerliğinden dolayı bu ismi verilmiştir. Antik dönemde kullanılan ismi bilinmez. Form İ.Ö. 5. yy da ortaya çıkar. Diğer formlarda görüldüğü gibi bu form da kendi içinde farklılıklar gösterir.

Devamı hakkındaAskos