Anadolulu Bir Mimar: Hermogenes

Prof. Mustafa Şahin’in 1988 tarihli, Yüksek Lisans Tezi temelli, kitabı. Esas olarak Anadolulu Helenistik Dönem mimarı Hermogenes’i ele alsa da, döneme ait tapınak mimarisi ve ögeleri hakkında geniş bilgiler de içeriyor. Özellikle Priene’deki Athena Polias tapınağı ve Teos Dionysos tapınaklarının karşılaştırıldığı bölüm ve Magnesia’daki Artemis Leukohryene Tapınağı’nı incelediği bölümlere dikkat. Ayrıca ayrıntılı ve anlaşılır çizimler, fotoğraflar, Helenistik Dönem Anadolusuna ait kronolojisi ve işe yarar kaynakçası ile yararlı, edinilesi bir kitap.

“Ülkemizin mimarlık tarihini incelerken ilk akla gelen eser Magnesia a.M. Tapınağı ve onun mimarı Hermogenes’tir. Anadolu mimarlık tarihi açısından çok önemli olmasına karşın Hermogenes hakkında bu güne kadar hiçbir Türkçe yayın yapılmamıştır. Mustafa Şahin tarafından yapılan bu çalışma ile hem bu önemli boşluk doldurulmakta, hem de mimar hakkında tartışılagelen sorunlar aydınlığa kavuşmaktadır.
Devamı hakkındaAnadolulu Bir Mimar: Hermogenes