Yel Değirmenleri Tarihe Karışıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Turan Takaoğlu, Çanakkale’nin kültürel mirasının en ilgi çekici yapıları olarak kabul edilebilecek tarihi yel değirmenlerinin yavaş yavaş yok olduğunu belirtti.
Devamı hakkındaYel Değirmenleri Tarihe Karışıyor