Tunç Çağı Kronolojisi (Önemli Olaylar ve Durumlar)

Tarihlerin yaklaşık olduğu ve kesinlik taşımadığı unutulmamalıdır.


3100 Yunan Anakarası, Kykladlar ve Girit’te Tunç Çağı kültürünün başlaması.

3100–1900 Girit’te Minos Saraylar Öncesi Dönem (EM l-lll ve MM IA).

2900 Hisarlık’ta yerleşme kuruldu ve çok geçmeden sur duvarı ile çevrildi (Troia I).

2600 Kykladlarda Kykladik kültürün başlaması.

2450 Troia Ik yıkıldı ancak çok geçmeden yeniden inşa edildi: Troy lla.

1900–1700 Girit’te Minos Eski Saraylar Dönemi (MM IB-IIB)

1700–1450 Girit’te Minos Yeni Saraylar Dönemi (MM lll-LM IB)

1700–1250 Troia VI

1650–1550 Mycenae’da Halka Mezar B (LH I)

1650 Hattuşili I tarafından Hattuşaş kuruldu.

1628 Thera’da Yanardağ patlaması oldu (uzmanlara göre).

1600 Kykladlar Minos etkisi altında.

1550–1425 Mycenae’da Halka Mezar A (LH I- IIB)

1500 Thera’da Yanardağ patlaması oldu (Arkeologlara göre).

1457 Meggido Savaşı

1450 Kykladlar’da ve Girit’te Mykenler (Linear B).

1380 Knossos’un yıkılışı

1300 Mycenae’da Atreus’un hazinesi

1275 Kadeş Savaşı

1260/50 Troia Vlh’nin yıkılışı (Homeros’un Troia’sı ?)

1250 Mycenae’da “Aslanlı Kapı” (LH HlB); Hattusili III tarafından yazılan “Tawagalawas Mektubu”

1200 Mycenae’dan “Savaşçılar Vazosu” (LH IIIB/C)

1200/1180 Myken saraylarının tahribatının yayılması (LH IIIB/C)

1190/80 Hattuşaş’ın yıkılması

1185 Ugarit’in yıkılması

1184 Herodotos’a göre Homeros’un Troia’sının yıkılışının tarihi.

1180 Troy VIla’nın yıkılışı

1179 III. Ramses Nil Deltası’nda “Denizden Gelen İnsanlar”ı bozguna uğrattı.

1100 Dor istilası

1050 Greklerin Anadolu’ya ve Ege Adaları’na göçü.

 

Kaynak:  Troy c. 1700–1250 BC

Facebook Comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Yazar: vinifera

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir