Deneysel Bir Proje: Hitit Kent Surunun Rekonstrüksiyonu

İç Anadolu’da yer alan Hitit başkenti Hattuşa’ya, 2005 yılı sonbaharında tamamlanan kerpiç kent surunun 65 metrelik bölümünün ayağa kaldırılması projesiyle, bir zenginlik daha eklenmiştir. 7–8 m yüksekliğinde üç sur bedeni ve 12–13 m yüksekliğinde iki kule, kentin ne denli iyi korunduğunu ve surun, kente gelen birinin üzerinde bıraktığı etkiyi anlamamızı sağlıyor. Pişirilmemiş kerpiç tuğlalardan yapılan böyle bir rekonstrüksiyon çalışması Türkiye’de ilk defa uygulanmış olup, dünyada da bu boyutta bir projenin benzeri çok azdır.
Devamı hakkındaDeneysel Bir Proje: Hitit Kent Surunun Rekonstrüksiyonu

Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Kültepe

Kaniş Krallığı’nın merkezi ve Anadolu’daki Assur Ticaret Kolonileri sisteminin baş şehri olan Kültepe, Kayseri’nin hemen 5 km kuzeydoğusundadır. Eski adı Kaniş veya Neşa’dır. Erciyes’in (eski Aşkaşipa veya Argeus) eteğinde, bereketli bir ovanın ortasında, Sivas’tan gelen doğu-batı, Malatya’dan geçen güneydoğu-batı ve güneyden doğal anayolların birleştiği noktada yer alır.
Devamı hakkındaAssur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Kültepe