Prof.Dr. Şahin, Klaros Antik Kenti Kazı Çalışmalarını Anlattı

Klaros Antik Kenti Kazı Başkanı ve Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nuran Şahin, İzmir’in Menderes ilçesi yakınlarındaki Klaros’ta 2001 yılından beri EÜ tarafından üstlenilen kazı çalışmalarında önemli arkeolojik buluntulara rastladıklarını bildirdi.
Devamı hakkındaProf.Dr. Şahin, Klaros Antik Kenti Kazı Çalışmalarını Anlattı

Karlar

Kuzeyinde İonia ve Lydia, doğusunda Phyrgia, güneydoğusunda Lykia Bölgeleriyle komşu olup, batısında ve güneyinde Ege Denizi bulunan Karia, adını kökenleri henüz saptanamamış olan Karlardan almıştır.

Mellink Karialıların Kadeş Savaşı’nda Muvattalli ile birlikte Mısırlılara karşı savaşan ve “Karakişa/ Karkişa” olarak bilinen Geç Tunç Çağı tüccarlarının torunları olabileceğini ileri sürer. Bunun dışında M.Ö. I. Bin yılın Pers kayıtlarında geçen “Karka”nın da Karlarla ilişkili olabileceği ileri sürülmektedir. Kendisi de bir Karialı olan Halikarnassoslu Herodotos, Girit kralı Minos döneminde Karların Lelegler adı altında Ege Adalarında oturduklarını bildirmektedir: Devamı hakkındaKarlar

Yunanistan’da Meter (Kybele) ve Attis Kültü

Meter (Kybele) kültü Peloponnesos savaşları (M.Ö. 431–404) sırasında Sibylla bilicilerinin önerisi ile Phrygia’dan Atina’ya getirilmiştir. Anlatıya göre M.Ö. V. yy. sonu, IV. yy. başlarında Atina’ya büyük bir Ana’nın ritlerini tanıtmak amacıyla bir dilenci-rahip (metragyrtai) gelmiş, bu kişi öfkeli Atinalılar tarafından bir uçuruma atılmış bunun ardından bir veba salgını ortaya çıkmıştır. Delphoi kâhinin Atinalılara bundan kurtulmak için tanrıçaya bir tapınak inşa etmelerini önermesi üzerine Atinalıların tüm resmi evraklarını sakladıkları yer olan Metroon (Meter Tapınağı) inşa edilmiştir. Metroon’un kurulma tarihi M.Ö. IV. yy.dır. Ana Tanrıça Yunanistan’da “Ana” anlamına gelen μήτερ (Meter) adı ile ünlenmiş olup Yunan yazılı kaynaklarında Meter Megale (Büyük Ana), Meter Theon (Tanrıların Anası), Meter Antropon (İnsanların Anası), Manga Mater Deum İdea (İda Dağı tanrılarının büyük anası) olarak geçer.

Devamı hakkındaYunanistan’da Meter (Kybele) ve Attis Kültü

Klaros Antik Gölü!

Bu yılki yağış bolluğundan, dünyanın en önemli 3 kehanet merkezinden biri olarak kabul edilen Klaros da nasibini aldı. Zaten yakınlarındaki doğal kaynak nedeniyle yaz aylarında bile kazılarla ilgili su sorunu yaşayan kehanet merkezi, bu yılki yağışlar nedeniyle göle dönüştü. Bazı noktalarda tarihi merkezi sular altında bırakan suyun seviyesinin 3-3.5 metreye kadar yükseldiğini belirten Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Klaros Kazı Başkanı Prof. Dr. Nuran Şahin, “Herkes yağmur duasına çıkıyor, biz ise bu yıl güneş duasına çıkacağız” dedi.
Devamı hakkındaKlaros Antik Gölü!