Kalyx Cup

Kadeh ve kase formlu olanlar hariç Kantharos ve Cup Kantharos’ların birleşmesinden meydana gelir. İçbükey kavisli üst gövdeye ve yuvarlak alt gövdeye sahiptir. Bunlar ayaksız ve kulpsuzdurlar. Merkezdeki çıkıntıdan dolayı Phiale’ye benzerler. Bu forma Kalyx Cup denir. Sığ gövdeli Phiale’ler ile kesin bir bağlantısı yoktur, bu daha derindir. Daha sığ olanların karakteristik özelliği olan yatay ve dikey yivler açısından benzerlik gösterir. Gövdenin içinde plastik bir baş yer alır. Bu İ.Ö.5. yy Phialeleri ile paralel bir özelliktir. İ.Ö. 4. yy Kalyx Cup gibi aynı forma sahip İ.Ö. 5. yy kaseleri Akhaemenid kaplarında görülür.

Üst yüzeyi içbükey kavisli Kalyx Cup’ler İ.Ö.4. yy 2. çeyreğinde geniş ve kısadırlar. Daha sonra üst kısın uzar ve darlaşır. Yuvarlatılmış alt gövde genellikle yivlidir. Gümüş örnekleri genellikle Makedonya’da yaygındır. Bunlar İ.Ö. erken 3. yüzyıla tarihlenir. Agora örneklerinin bazılar İ.Ö. 4. yy ortasına çekilir. Son form İ.Ö.3. yy ilk çeyreğine tarihlenir.

Hazırlayan: Rabia Aktaş


Kaynakça: Brian A. SParkes, Lucy Talcott, The Athenian Agora, Vol. XII, Black and Plain Pottery of the 6th,5th, and 4th Centuries B.C., New Jersey, 1970.

Facebook Comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Yazar: vinifera

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir