Karolanj Dönemi Heykel ve Metal İşçiliği ve Mimarisi

Karolanj dönemi heykel ve metal işçiliği

Karolanj dönemi heykeltıraşları Geç antik dönem temaları taşıyan fildişinden kitap kapakları oymuşlardır. Örneğin ön ve arka kapaklarındaki Meryem ve İsa motifleri bir 6. yy. imparator zafer sahnesinden adapte edilmiştir.

Karolanj Mimarisi

Aachen Kraliyet Şapeli, Palatine Şapeli

Sıkça İmparatorluk Katedrali olarak anılan Aachen Katedrali, Batı Avrupa da bulunun bir Roma Katolik kilisesidir. Bu kilise Kuzey Avrupa’daki en eski kilisedir. Orta çağda Aachen Aziz Meryem kraliyet kilisesi olarak da bilinir. 936 yılından 1531 yılına kadar 600 yıl 30 Germen kralının ve 12 kraliçesinin taç giyme kilisesi olur.

Charlemagne Palatine Şapeli inşa ettirmeye 792 civarında başlıyor. 805 yılında 3. Leo kiliseyi Bakire Meryem adına kutsar.

Aachen Katedrali’nin çekirdeği Palatine Şapelidir ve daha sonraki dönemdeki eklemeli haline bakıldığında ilk hali şaşılacak kadar küçüktür.

Palatine Şapeli’nin planına bakıldığında İtalya’da Ravenna’da bulunan St. Vitale Kilisesi ile büyük benzerlikler görülür. Bunun nedenini Charlamange’nın Roma İmparatorluğu’na olan ilgisidir. Ayrıca Charlamange’nın St. Vitale’ye birçok ziyaret yaptığı da bilinmektedir.

Aachen Şapeli’ni mimari olarak incelersek; Kilise merkezi planlı ambratoryumlu bir yapıdır. Batısında kare bir nişi doğusunda ise tonozla örtülü giriş açıklığı yer almaktadır. Ayrıca ana girişin iki yanında birer kule de yer alır.

Kaynakça:

Cömert, B., Mitoloji ve ikonografi, Ankara 1999.

Carolingian art” In Encyclopædia Britannica

Kenneth J. C., Carolingian and Romanesque Architecture: 800–1200, 4th ed., New Haven, 1994, p. 47.

Monumenta Germaniae Historica, Epistolae III Merowingici et Karolini Evi, I, 614.

McClendon C, The Origins of Medieval Architecture, New Haven, 2005, pp. 108–19 tml.

Yazar: lucienne

Facebook Comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Yazar: havina

Yeniden doğsam arkeolog olurdum ama arkeolog değilim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir