Krater

Yunanca “karıştırma” anlamına gelen “κρατήρ” kelimesinden türemiştir. Şarap ve suyu karıştırmak için kullanılır. Oldukça büyük kaplardır. Karıştırılan şarap başka bir servis kabı ile içinden alınır. Dört tip krater vardır:

A. Column (destekli) Krater
B. Calyx (Çanak) Krater
C. Bell (çan) Krater
D. Volute (Volüt) Krater

Destekli Krater ve Çan Krater Atina’da üretilirken Calyx Krater ve Volute Krater çoğunlukla ihraç edilirdi.

 

A. Destekli (Column) Krater

En erken örnekleri İ.Ö. 7 yy da Korint’te görülür. Bu form Atina’da çok yaygın olmamakla birlikte İ.Ö. 6. yy’ın ilk yarısından İ.Ö. 4. yy sonuna kadar görülür. Az figürlü olan Destekli Kraterler genellikle sıradan ev eşyası olarak kullanılır.

Column (destekli) Krater

B. Çan (Bell) Krater

Destekli Kraterlerden daha yaygındırlar, ancak bunlarda nadir görülen örneklerdir ve destekli Kraterler gibi bezemesiz olanları sıradan ev eşyası olarak kullanılır. En erken örnekleri İ.Ö. 5. yy 2. yarına kadar gider ve bu erken örnekler basit siyah firnislidir. Tipik çan kraterler tam olarak geç 5. yy da üretilirler.

Bell (çan) Krater

C. Volüt (Volute) Krater

İ.Ö. geç 6. yy dan İ.Ö. 4. yy sonuna kadar kullanılır. İsmini kulplarından dolayı alır. Volute kraterler içinde en ünlü olanı Francois Krateridir.

Volute (Volüt) Krater

D. Çanak (Kalyx) Krater

En erken örnekleri İ.Ö. 6. yy 3. çeyreğine verilir. Çanak şeklinde bir gövdeye sahiptir. Kulplar gövde altında yer alır. Üretim İ.Ö. 5 ve 4 yy da bezemeli olarak devam eder.

Calyx (Çanak) Krater

 

Kaynakça:

Brian A. SPARKES, L. TALCOTT, The Athenian Agora, Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C.

Beazley Archive / Pottery / Shapes / Kraters

Hazırlayan: Rabia Aktaş

Facebook Comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Yazar: vinifera

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir