Moğolistan’ın Göçebe At Kültürünün Kökeni

Yeni araştırmalara göre, Cengiz Han ve onun Moğol orduları ile ünlü at kültürünün kökleri, modern Moğolistan topraklarındaki Doğu Asya Bozkırlarında 3000 yıl gerilere kadar gidiyor.

31 Mart’ta Arkeoloji Bilim Dergisi’nde yayınlanan çalışma, Deer Stone-Khirigsuur Kompleksi olarak bilinen bir arkeolojik alandan çıkan at kemiklerinin yaşının bilimsel tahminlerini içeriyor.

Moğol steplerindeki dikili taşlar ve mezar höyüklerinde işlenen at figürleri ve ritüelleri incelendiğinde Moğol göçebe yaşamının ve ünlü Moğol atlarının kökenleriyle ilişkili en eski kanıtlara ulaşıldı.
Max Planck Enstitüsü, Yale Üniversitesi, Chicago Üniversitesi, Amerikan Moğolistan Araştırmaları Merkezi ve Ulusal Moğolistan Müzesi de dahil olmak üzere birçok akademik enstitüden araştırmacılardan oluşan bir ekip, radyokarbon tekniğiyle ciddi verilere ulaştı.

Araştırmaya göre, evcil at ritüeli, M.Ö. 1200 yıllarında Moğol stepleri boyunca hızla yayılmıştı.
Son yıllarda, akademisyenler, İç Asya göçebelerinin, küreselleşmenin erken dalgaları içinde oynadığı rolün giderek daha fazla farkına vardı. Bu ay Nature dergisinde yayınlanan önemli bir makale, göçebe hareket kalıplarının, transit Avrasya ticaret ağlarını şekillendirdiğini ve bunun sonunda malları, insanları ve bilgileri kıtaya taşımasını öne sürdü. Atçılık gelişiminin Moğol kültürleri tarafından geliştirilmesi, Eski Dünyayı yüzyıllarca tanımlayan ekonomik ve ekolojik değişim ağlarının temelini atan Avrasya’nın tarih öncesi en etkili değişimlerinden biri olabilirdi.

Kaynak: Heritagedaily

Facebook Comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Yazar: mb

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir