Karia Geometrik Dönem Seramiği

Karia bölgesinde yaşayan insanlar başta seramik olmak üzere birçok ürün üretmiş ve bunları limanları sayesinde bölgenin dışına pazarlamıştırlar. Bölgede seramik üreten önemli kentlerden ikisi Damlıboğaz (Hydai) ve Bahçeburun köyü yerleşimidir. Buralardan ele geçen malzeme çoğunlukla kaçak kazılar sonucunda türkiyenin farklı yerlerindeki müzelere ya da yurt dışına pazarlanmıştır. Ephesos, Tire, Milas, Bodrum, Fethiye, Afyon ve İzmir müzelerinde, ayrıca Hasan Beden Koleksiyonunda Karia bölgesine ait kaplar görülmektedir. Müzelere gelen malzemenin buluntu yerleri kayıt edilmedi için bunların nerden geldiği tam olarak bilinmemektedir. Bu rağmen farklı müzelerde yer alan kaplar birbirleri ile oldukça benzerlik göstermektedir.

Devamı hakkındaKaria Geometrik Dönem Seramiği

Karlar

Kuzeyinde İonia ve Lydia, doğusunda Phyrgia, güneydoğusunda Lykia Bölgeleriyle komşu olup, batısında ve güneyinde Ege Denizi bulunan Karia, adını kökenleri henüz saptanamamış olan Karlardan almıştır.

Mellink Karialıların Kadeş Savaşı’nda Muvattalli ile birlikte Mısırlılara karşı savaşan ve “Karakişa/ Karkişa” olarak bilinen Geç Tunç Çağı tüccarlarının torunları olabileceğini ileri sürer. Bunun dışında M.Ö. I. Bin yılın Pers kayıtlarında geçen “Karka”nın da Karlarla ilişkili olabileceği ileri sürülmektedir. Kendisi de bir Karialı olan Halikarnassoslu Herodotos, Girit kralı Minos döneminde Karların Lelegler adı altında Ege Adalarında oturduklarını bildirmektedir: Devamı hakkındaKarlar