Kalyx Cup

Kadeh ve kase formlu olanlar hariç Kantharos ve Cup Kantharos’ların birleşmesinden meydana gelir. İçbükey kavisli üst gövdeye ve yuvarlak alt gövdeye sahiptir. Bunlar ayaksız ve kulpsuzdurlar. Merkezdeki çıkıntıdan dolayı Phiale’ye benzerler. Bu forma Kalyx Cup denir. Sığ gövdeli Phiale’ler ile kesin bir bağlantısı yoktur, bu daha derindir. Daha sığ olanların karakteristik özelliği olan yatay ve dikey yivler açısından benzerlik gösterir. Gövdenin içinde plastik bir baş yer alır. Bu İ.Ö.5. yy Phialeleri ile paralel bir özelliktir. İ.Ö. 4. yy Kalyx Cup gibi aynı forma sahip İ.Ö. 5. yy kaseleri Akhaemenid kaplarında görülür.
Devamı hakkındaKalyx Cup

Kalathos

Küçük açık kaplardır. Ayrıca dar ağızlı şişeler için tıpa olarak da kullanılır. Düz dipli, konik gövdelidirler, ağzın dış yüzü düz olarak profillendirilir. Gövdenin dış yüzü ve alt her zaman rezerve bırakılır. İç yüzü firnislidir. Ağzın dış yüzü ya firnislidir ya da kırmızı ek boya ile boyanır. Sadece iki örnek kaidelidir. Ele geçen örnekler İ.Ö. 7. yüzyıldan İ.Ö. 6. yüzyıla kadar devam eder. Dönem için formlarda sadece küçük değişiklikler görülür. Küçük, basit şekil ve kalın cidarlı olanlar İ.Ö. 6. yüzyılın ortasından ileriye gitmez.
Devamı hakkındaKalathos

Phiale

Phiale ortası delik sığ bir kasedir. Onun yaygın kullanımının dışında seremonilerde bir libasyon kabı olarak kullanılır. Ayrıca içki kabı olarak da kullanılır, böylece birçok dönemde görülür. Genellikle gümüş, bronz, daha nadir olarak altından yapılır, pişmiş toprak örnekleri de vardır, ancak bunlar yaygın değildir. Attika örnekleri genellikle çok renkli ve minyatürdürler. Fakat az sayıda siyah firnisli olanları da vardır. Siyah firnisli örnekler genellikle İ.Ö. 6. yüzyıldan İ.Ö. 4. yüzyıla kadar tarihlenir. İ.Ö. 4. yy Calyx Cup formuna benzer.
Devamı hakkındaPhiale

Lebes Gamikos

Lebes yunanca kase anlamına gelmektedir. Karıştırma kabı olarak kullanılan form derin gövdeli, genellikle kulpsuz ve kısa boyunludur. En erken örnekleri siyah figürlü örneklerdir. 5. yy içinde kullanımı devam eder. Ayaksızdır ancak bir ayak üzerine yerleştirilir. Bu kapların metal olan örnekleri de vardır. Antik dönemde bu kaplar ödül olarak da verilirdi. Yunanca dinos kelimesi bazen bu form için kullanılır, ancak bunun doğrulu kesin olarak bilinmez.
Devamı hakkındaLebes Gamikos