Moğolistan’da Eski Türk Anıt Kompleksi Keşfedildi

Doğu Moğolistan’da bulunan Dongoin shiree arkeolojik alanındaki bozkır üzerinde, Türkî rünik yazıtlarla yazılmış 14 sütun içeren bir kare anıt kompleksi keşfedilmiştir.

Bu keşif, Osaka Üniversitesi ve Moğolistan Bilim Akademisi Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü tarafından ortak bir kazı sırasında üç yıllık bir araştırma projesinde yapıldı.

Daha önce yazıtların sadece Ulan Bator batı bölgesindeki bozkırlarda olduğuna inanılmıştı, ancak keşif şimdi Ortadoğu ve Doğu Moğolistan’daki ilişkilerin ve aşiret dengelerin aydınlatılmasına neden olmuştur.

Anıtın kendisi, yükseltilmiş bir höyüğün ortasında bir lahit ve onu çevreleyen 14 taş direkten oluşan kare şeklinde bir yapıdadır.

Her yazıt, eski Türk kabilelerin tamga’larını* içermektedir. (*Avrasya göçebeleri tarafından kullanılan soyut mühür veya damga).

Lahitten çıkarılan kömür, koyun derisi ve at kemik parçalarının radyokarbon tarihlemesi kullanılarak mezar kompleksinin 8. yüzyılda, II. Antik Çağ katliamında yapıldığı tahmin edilmektedir.

Profesör Takashi OSAWA, rünik metnin şifresini çözmekte ve bu mezarın, Türk devletlerinin başında vekil olarak adlandırılan bir başkanlık olan Yabgu’ya ait olduğunu keşfetti.

Ayrıca, Yabgu’nun doğu Moğolistan’da Tengri Kağan döneminde (MS 734-741) baş ve en yüksek idari görevli bir komutan olan Tölis-Shad (Doğu’nun Krallığı) haline geldiği bulundu.

Bu bulgular, Dongoin Shiree stepinin Doğu Türk Kağanlığının aşiret merkezi olduğunu ve doğudaki hükümdarlar ile bölgedeki Moğol kabileleri arasındaki siyasi ve askeri ilişkilerin güç ilişkilerini ortaya koyduğunu göstermektedir.

OSAKA ÜNİVERSİTESİ

Facebook Comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Yazar: sonerium

"Işık Ülkesi"nde doğdu. Bilgisayar, internet ve teknoloji dünyasından artan zamanlarda yarım zamanlı arkeolog.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir